[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] کیهان هوائی

[تاریخ:] چهارشنبه ۲۵ آذر ۱۳۶۰ – ۱۶ دسامبر ۱۹۸۱

 

۱۷ آذر - وزارت کار و امور اجتماعی طی بخشنامه به کلیه ادارات کار و امور اجتماعی اعلام کرد که افراد فرقه ضاله بهائیت طبق بند هشت ماده ۲۹ قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت محکوم به انفصال دائم از خدمات دولتی میباشند، لذا مراجع حل اختلاف مکلفند از صدور رای به نفع کارکنان اخراجی واحدهای ذکرشده که عضویت آنها در فرقه ضاله بهائیت مسلم و محرز میباشد، خودداری کنند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]