[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] کیهان

[تاریخ:] پنجشنبه ۲۱ آذر ۱۳۶۴ - ۲۹ ربیعالاول ۱۴۰۶ - ۱۲ دسامبر ۱۹۸۵

[شماره:] ۱۲۶۱۷

[صفحه:] ٢٠

 

در دفاع از فرقه سیاسی بهائی، ريگان یکبار دیگر به ایران حمله کرد

نيويورك: خبرنگار کیهان: ریگان رئیس جمهوری آمریکا دیشب بار دیگر برای فریب‌خوردگان فرقه سیاسی بھائی اشک تمساح ریخت و به دفاع از باصطلاح حقوق از دست رفته آنان سخن گفت.

وی که به مناسبت روز جهانی حقوق بشر سخن میگفت اظهار داشت در ایران اعضای فرقه بهانی را اعدام مینمایند و تاکنون ۱۹۸ بهائی اعدام و ۷۶۷ نفر زندانی و ده هزار بیخانمان و ۲۵ هزار نیز وادار به خروج از کشور شدهاند. این اولین بار نیست که ریگان نسبت به سرنوشت وابستگان به فرقه سیاسی بهائی در ایران اظهار تأسف مینماید. وی در سال ۱۹۸۳ نیز طی بیانهای ضمن اخطار به ایران از تمامی کشورهای جهان خواست که از ایران بخواهند از اعدام ۲۲ بهائی که بجرم جاسوسی برای اسرائیل دستگیر شده بودند خودداری نماید.

آنچه اهمیت دارد نفوذ اين گروه در کاخ سفید و کنگره آمریکا و نوع فعالیت آنان است که علیرغم ادعا آنها مبنی بر مذهبی بودن و سیاسی نبودن، بخوبی نمایانگر وابستگی این گروه به محافل امپریالیستی است. در ۱۶ نوامبر ۱۹۸۲ بر اساس گزارش روزنامه واشنگتن‌پست پنج عضو کنگره آمریکا به ریگان پیشنهاد کردند که با یك اقدام بینالمللی از مجازات بهائیان در ایران جلوگیری نمایند

در دو سال اخیر نماینده این فرقه در صحنه فعالیتهای خود همدردی جدیدی یافته است که سفیر سیار مسعود رجوی در مراکز دیپلماتیك است. نماینده بهائیان در کنار کاظم رجوی که چند ماهی است در نیویورك از این دفتر نمایندگی در سازمان ملل به دفتر دیگر و از این میهمانی به میهمانی دیگر میرود و میکوشد حمایت نمایندگان دولتها و محافل امپریالیستی را جلب کند، فعالیت مینماید. البته شبکه مطبوعات صهیونیستی نیز در انتشار اخبار فعالیتهای این دو تن سنگ تمام گذاشتهاند. «جوش پرس» نشریه ویژه یهودیان آمریکا اخیراً نوشت که رهبران بهائی در آمریکا و سایر کشورهای جهان در انتظار انتشار نتایج کار کمیته حقوق بشر میباشند و انتظار دارند جهانیان به «کشتار» اقلیت ۳۰۰ هزار نفری بھائیان در ایران توجه کنند و آنرا محکوم نمایند.

این انتظار در هفته جاری با اشاره کمیته حقوق بشر در قطعنامه خود و اشک تمساح ریگان برآمد و نماینده بهائیان و کاظم رجوی با ژستهای دیپلماتیک برای گزارش به شورای حیفا در اسرائیل و «شورای مقاومت»، مستقر در پاریس، عازم فلسطین اشغالی، و فرانسه شدند. یادآوری میشود «روحی ماکسول» همسر شوقی افندی رئیس بهائیان جهان در سال ۱۹۸۱ اعلام کرد آینده بهائیان و اسرائیل مانند حلقههای زنجیر بهم متصل است.

لازم بتذکر است که مقامات ایران بارها اعلام کردهاند هیچ کس بجرم داشتن عقایدش در جمهوری اسلامی مورد تعقیب و مجازات قرار نمیگیرد و در مورد مجازات برخی اعضای فرقه سیاسی نیز بوضوح اعلام شده که این عده صرفا بجرم فعالیتهای جاسوسی و خیانت مجازات میشوند.

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]