[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] کیهان

[تاریخ:] شنبه ۲۵ مراد ماه ۱۳۵۹ - پنجم شوال ۱۴۰۰

[شماره:] ۱۱۰۶۹

[صفحه:] ۱۸

 

۴ نفر از بهائیان آباده دستگیر شدند

آباده – خبرنگار کیهان – ۴ نفر از بهائیان آباده بدنبال کشف اسناد و مدارک مخفی در منازلشان بنا به حکم دادستانی انقلاب شیراز به دادستانی انقلاب آباده توسط سپاه پاسداران دستگیر و به شیراز اعزام شدند. دستگیر شدگان که مهدی انوری تفتی، هدایتاله دهقانی، وجیهاله فروزان و محمد ابراهیم یزدانی نام دارند در بازرسی از منازلشان اسناد و مدارک مخفی کشف شد که به دادسرای انقلاب تحویل داده شده است و مسئله تحت بررسی قرار گرفت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]