[ترجمه‌ای از متن انگلیسی]

 

[توضیحات مترجم در داخل کروشه قرار گرفته است]

 

[روزنامه:] کیهان بین المللی

[تاریخ:] ۳۰ می ۱۹۸۳ - ۹ خرداد ۱۳۶۲

 

یک سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت که درخواست ریگان برای تبرئه فرقه بهائی، با جنایاتی که مرتکب شده‌اند، از نظر دولت ایران دخالت در امور داخلی این کشور محسوب میشود و ارزشی ندارد.