[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] کیهان

[تاریخ:] سهشنبه ۱۲ امرداد ۱۳۶۱ – ۱۲ شوال ۱۴۰۲

[شماره:] ۱۱۶۴۱

[صفحه:] ۳

 

دلایل حملات رسانههای گروهی امپریالیستی به دادگاه مبارزه با منکرات از دید نماینده دادستان کل انقلاب

سید خندان – خبرنگار کیهان - حجتالاسلام سید مرتضی حسینی، نماینده دادستان کل انقلاب اسلامی در دادگاه مبارزه با منکرات در یک گفتگوی اختصاصی با کیهان مطالبی پیرامون نحوه همکاری مردم در ماه مبارک رمضان و دلایل حملات رسانههای گروهای امپریالیستی به این دادگاه بیان کرد...

... از نماینده دادستان کل سئوال شد مدتی است از طرف مطبوعات غرب وابسته به امپریالیسم و یا احیاناً از رادیوهای بیگانه مطالبی علیه این دادگاه عنوان میشود نظر شما و علت آن چیست. وی پاسخ داد:...

...مسأله سوم نیز این است که یکی از ابعاد مبارزه با منکرات مبارزه با عوامل صهیونیزم جهانی است که فعلاً یکی از بزرگترین عوامل آنها در کشورهای اسلامی بهائیت میباشد و شما میدانید که این دادگاه در مبارزه با آنها چه نقشی داشته است که حتی چند نفر از اینها را که جاسوسی برای اسرائیل میکردند و کمک مالی نیز نمودهاند دستگیر و به مجازات رساندهایم و عدهای از این افراد تحت تعقیب و فراری هستند که برای اسرائیل و آمریکا جاسوسی میکردند و علیه اسلام و مقدسات جمهوری اسلامی توطئه میکردند لذا طبیعی است که این اظهارات از طرف اربابان آنها باید باشد و البته اگر ما متکی به خدا باشیم و انشاءالله قصدمان اعتلای کلمهالله که نهایت سعادت و سرافرازی انسانها است از این هیاهو و جنجالهای شیطانی باکی نداریم زیرا «یدالله فوق ایدیهم» و چون ما نسبت به خون شهدایمان احساس مسئولیت داریم باید وظیفهمان را انجام دهیم نباید از این شیاطین و صهیونیزم و عوامل آمریکا توقع مطلبی دیگر را داشته باشیم...

حجتالاسلام سید مرتضی طباطبائی: یکی از ابعاد مبارزه با منکرات مبارزه با عوامل صهیونیزم جهانی است که فعلاً یکی از بزرگترین عوامل آنها در کشورهای اسلامی بهائیت میباشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]