[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] خواندنیها

[تاریخ:] ۱۱ شهریور ۱۳۳۴

[شماره:] ۹۹

 

شایعه شکایت بهائیان بسازمان ملل متفق

در محافل نزدیک بسازمان ملل متفق شایعاتی منتشر شده است مبنی بر اینکه بهائیان مقیم آمریکا نسبت به فشاری که اخیراً بر فرقه بهائی در ایران وارد شده شکایتی تقدیم بسازمان ملل متفق نموده‌اند و میخواهند بکمک بعضی از دول عضو سازمان ملل متفق این شکایت را در یکی از کمیته‌های حقوقی و اجتماعی سازمان مطرح نمایند.

صحت و سقم این شایعه بطور قطع معلوم نیست، ولی با روشی که اخیرا دولت ایران در باره این مسئله در پیش گرفته بعید بنظر میرسد شکایت بهائیان بجائی برسد.

(تریبون دناسیون)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]