[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] خواندنیها

[تاریخ:] ۱۷ تیر ۱۳۳۴

[شماره:] ۸۴

 

در این چند روزه شایع شده است که دولت بدنبال اصلاحاتی که در نظر دارد آغاز کند در حدود دویست حکم از رؤسای ادارات و شرکت‌های دولتی تهیه کرده است که قرار است تا دو هفته دیگر ابلاغ گردد

از طرف دیگر ظاهرا دولت بر اثر اشاره روحانیون تصور دارد کارمندانی که مذهب خود را در تعرفه خدمت (بهائی) نوشته‌اند به ترتیب برکنار سازد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]