[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] خبر

[تاریخ:] ۳۰ خرداد ۱۳۸۸

 

حداد عادل گفت: مردم نباید به شبکههای خارجی اعتماد کنند من تعجب میکنم از افراد سیاسی که با این شبکهها مصاحبه میکنند.

رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری افزود: اکنون که ۸۵ درصد مردم به نظام جمهوری اسلامی ایران رای اعتماد دادهاند، بیبیسی درباره رای مردم نظر میدهد.

وی با اشاره به این‌که تعداد زیادی از مدیران بیبیسی فارسی بهایی هستند گفت: این شبکه صدای بهائیت است. اینها بیگانه هستند و حالا دلسوز ملت ایران یا بقیه شدهاند.

وی با تأکید بر این‌که با انقلاب اسلامی دموکراسی در کشور برقرار شده است گفت: اکنون مردم با رای خود تعیین صلاحیت میکنند و آمریکاییها میترسند که این الگو به کشورهای دیگر سرایت کند و میکوشند شعار دموکراسی و پرچم دموکراسی را از دست مردم ایران بگیرند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]