[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] خبر

[تاریخ:] چهارشنبه ۲۷ اسفند ماه ۱۳۵۹

[شماره:] ۳۱۶

[صفحه:] ۲

 

بموجب اطلاعیه دادگاه انقلاب اسلامی شیراز

دو نفر بجرم جاسوسی برای صهیونیست جهانی در شیراز تیرباران شدند.

بموجب اطلاعیهای که از سوی دادگاه انقلاب اسلامی شیراز صادر شد ۲ نفر بجرم جاسوسی برای صهیونیست جهانی در شیراز تیرباران شدند.

متن اطلاعیه دادگاه انقلاب اسلامی شیراز به شرح زیر است:

بسمه تعالی

دادگاه انقلاب اسلامی شیراز به پرونده اتهامی ۲ نفر باسامی مهدی انوری تفتی فرزند مسیح و هدایتاله دهقانی فرزند نصرالله اهل آباده شیراز رسیدگی و پس از چند روز محاکمه حکم لازم بشرح ذیل صادر گردید:

متهم اول که عضو شورای ملی بهائیان و خود و پدرش از شاعران و مدیحه سرایان درباری شاه معدوم و پدر لعنتیاش بودهاند، با ساواک نیز همکاری داشته و در ایجاد تفرقه و تشتت بین مسلمانان سعی فراوان داشته و با بیتالعدل حیفا (مرکز جاسوسی صهیونیستی در اسرائیل) در ارتباط بوده و کمک نقدی نموده و کتباً از آنجا تقدیر شده است و همچنین در توطئه کودتای اخیر با کودتاچیان در ارتباط بوده و نیز با سرهنگ وحدت که یکی از معروفترین جاسوسان بزرگ صهیونیست است همکاری نزدیک داشته و چندین جرم دیگر مرتکب شده است.

متهم دوم که یکی از اعضای بسیار فعال محفل بهائیان آباده بوده است با سرهنگ وحدت همکاری زیاد داشته و در بهائی کردن مسلمانان و انحراف افراد ناآگاه بخصوص روستائیان سعی زیادی نموده و برادران بهائی هدایت یافته را که مسلمان شده بودند سخت در فشار قرار میداده است و طبق اسناد موجود و اعتراف خود با ۲۵۰ نفر از کدخدایان و کلانتران و سران عشایر فارس تماس گرفته و بهمین خاطر کتباً از محفل تشویق شده است، وی همچنین مکالمات تلفنی دولت و غیره را ضبط میکرده و مرتکب چندین جرم دیگر شده است، لذا این دو نفر بعنوان افراد فاسد و مفسد و محارب با خدا و رسول و امام زمان (عج) و بجرم همکاری با صهیونیست جهانی به اعدام محکوم شدند و حکم صادره پس از تائید دادگاه عالی قضائی به مرحله اجرا گذاشته شد.

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]