[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] کارزار

[تاریخ:] ۲۴ مرداد ۱۳۳۴

[شماره:] ۳۹۵

 

تقاضای بهائی‌ها از جمعیت تسلیح اصلاحی

در مدت توقف اعضای جمعیت تسلیح اخلاقی سران بهائیها با پاره‌ای از آنها تماس گرفته و تقاضا کرده بوده‌اند بوضع عمومی آنها توجه نموده و از دولت بخواهند بیش از این آنها را در مضیقه و فشار قرار ندهند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]