[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] کارزار

[تاریخ:] ۹ خرداد ۱۳۳۴

[شماره:] ۳۸۴

 

انتظار خدمت بهائیان ادارات

بهائیهای ادارات یکی پس از دیگری اخراج و منتظر خدمت میشوند در اداره تبلیغات عده‌ای را اخراج و پایه‌داران را منتظر خدمت بلا حقوق کردند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]