[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] جمهوری اسلامی

[تاریخ:] یکشنبه ٨ خرداد ۱۳۶۲ – ۱۶ شعبان ١٤٠٣

[شماره:] ۱۱۵۶

 

امام امت در دیدار تنی چند از مسئولان لشگری و کشوری:

انتقاد سازنده است و باید باشد و ما با توطئه که تضعیف جمهوری اسلامی است مخالفیم

...صحبت رئیس جمهور امریکا را ملاحظه کردید که ایشان از همه دنیا استمداد کرده‌اند برای اینکه این بهائی‌هائی که در ایران هستند و مظلومند و جاسوس هم نیستند و جز مراسم مذهبی بکار دیگر اشتغال ندارند و ایران برای همین که آنها مراسم مذهبیشان را بجا میآورند ۲۲ نفرشان را محکوم به قتل کرده‌اند ایشان از همه‌ی دنیا استمداد کرده که اینها جاسوس نیستند اینها یک مردمی هستند دخالت در هیچکاری ندارند و روی انسان دوستی ایشان‌ این مسائل را میگویند، اگر ایشان این مسائل را نمیگفت خوب ما گاهی اذهان ساده احتمال میدادند که خوب اینها هم یک مردمی هستند که ولو اعتقاداتشان فاسد است لاکن مشغول کار خودشان هستند و مشغول عباداتی که بنظر خودشان عبادت است مثلاً هستند و حال آنکه در نظر عمل می‌آید لاکن بعد ازاینکه آقای ریگان گفتند شهادت دادند باینکه اینها جز مراسم مذهبی چیز دیگری ندارند باز هم ما می‌توانیم باور کنیم؟ از آنطرف وقتی که حزب توده را میگیرند شوروی صدایش بلند میشود که یکعده مردم بیگناهی که با جمهوری اسلامی هم موافق بودند پشتیبان بودند، جمهوری اسلامی را هم اینها مثل دیگران همراهی کردند و حالا هم همینطور هستند دولت ایران بی‌خودی آنها را گرفته و حبس کرده است از آنطرف هم آقای ریگان میگوید که این بهائیها بیچاره‌ها مردم آرامی ساکتی مشغول عبادت خودشان هستند جهات مذهبی خودشان را بجا میآورند و ایران هم بخاطر همین که اینها اعتقادشان مخالف با اعتقاد آنهاست گرفتند

اگر این‌ها جاسوس نیستند شما صدایتان درنمی‌آمد، شما برای خاطر اینکه اینها دسته‌ای هستند که به نفع شما هستند والّا ما شما را می‌شناسیم، امریکا را می‌شناسیم که انسان دوستیش گل نکرده است که حالا برای خاطر ۲۲ نفر بهائی که در ایران بقول ایشان گرفتارشده‌اند برای ا انسان دوستی‌ یک وقت همچنین صدا کرد و فریاد کرد و به همه عالم متشبث شده است که بفریاد اینها برسید. مردم شما رامی شناسند شمائی که عراق را وادار کردید که هرروز بسر این کشور ما آن میآورد که مغول نیاورد و برسر کشور خودشان هم همینطور. عراق که یکدسته از علمای بزرگ آنجا را مثل آقای آیت الله آقا سید یوسف که من او را می‌شناسم که چه مرد سالم صحیحی است برای خاطر انتقام از مرحوم آیت اله حکیم ایشان را با عده کثیری از بچه‌ها و بزرگ‌های این فامیل را گرفته است شما اگر چنانچه انسان دوست بودید یک کلمه خوب بود بگوئید اشارتاً بگوئید که چرا این کار را می‌کنی یک کلمه در رسانه‌های شما اشکال کنند به اینکه این کارها در عراق و ایران و چیست شما می‌کنید شما دیدید که اینها چه کردند و رسیدید باینکه پرونده‌های اون را مطالعه کردید و میگوئید یا عیب میدانید اگر دلیلی ما نداشتیم باین که اینها جاسوس امریکا هستند جز طرفداری ریگان از اونها و دلیلی نداشتیم که حزب توده جاسوس هستند جز طرفداری شوروی از اونها کافی بود لاکن ما بشما بگوئیم نه حزب توده را بواسطه حزب توده بودنش و نه بهائی را بواسطه بهائی بودنش، این محاکم ما محاکمه کردند و حکم به حبس دادند اینها مسائل دارند حزب توده را خودشان آمدند همه حرفاشان را زدند و سابقه دارند اینها - بهائی‌ها یک مذهب نیستند یک حزب هستند یک حزبی که در سابق انگلستان پشتیبانی اونها را میکرد و حالا هم آمریکا دارد پشتیبانی می‌کند اینها هم جاسوسند مثل اونها اگر جاسوس نباشند که بسیاری مردم دیگه هم هستند که انحراف عقیدتی دارند کمونیست هستند، چیزهای دیگه هستند لاکن مردم محاکم ما بواسطه کمونیست بودن آنها یا انحراف عقیده داشتن اونها، اونها را نگرفته و حبس بکنند حزب توده هم مادامی که توطئه نکرده بود مادامیکه اشتغال به توطئه‌اش زیاد نشد البته تحت نظر بودن اینها که اینها چه می‌کنند چون سابقه داشتند ولی اینها مادامی که نزدیک نشد این توطئه‌شان بخیال خودشان بخیال فاسد خودشان به ثمر برسد آنوقت بود که پاسدارهای عزیز ما آنها را گرفتند و انشاءالله بموقع خودش به جزای خودشان هم میرسند. مسئله اینست که طرفدار اینها شما آقای ریگان هستید و طرفدار اونها آقای فرض کن شوروی هست و این دلیل براین است که اینها یک وضع خاصی دارند که اونها نفع به اونها میرسانند و اینها نفع باینها میرسانند نفع رساندن اینها غیر از این می‌تواند باشد که اخبار ما را به اونها میدهند جاسوسی کنند بین ملت ایران و دولت ایران با اونها.

این گرفتاریهائی است که کشور ما امروز دارد با این ابرقدرتها و با این منحرفین از اون طرف هم در داخل کشور شیاطینی هستن که اینها، هم یا کارگرند برای اونها يا نفهمند یا از جمهوری اسلامی بدشان می‌آید اصلاً می گویند یک چیز دیگر باشد.

...

والسلام عليكم و رحمة الله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]