[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] جمهوری اسلامی

[تاریخ:] ۳۱ شهریور ۱۳۵۸

[شماره:] ۹۳

 

اگر ارتجاع این است ما قبولش داریم

نامهای از دو خواهر بهیار...

...بسم‌الله الرحمن الرحیم

با تقدیم سلام و تحیت به حضور امام امت اسلامی امام خمینی رهبر انقلاب اسلامی ایران محترماً به عرض میرسانیم اینجانبان اکرم سرباز علیپور و فریده پرورش نمینی بهیاران بیمارستان شرکت نفت تهران بنا به وظائف شرعی و احساس مسئولیتی که برای به ثرمر [ثمر] رسیدن انقلاب اسلامی ایران و خون پاک بیش از هشتاد هزار شهید ریخته شده و بیش از صد هزار نفر معلول به جا مانده که هدفشان برقراری جمهوری اسلامی ایران میباشد مینمائیم به اطلاع آن رهبر عالیقدر میرسانیم که در بیمارستان شرکت نفت تهران عده زیادی افراد مشغول کار هستند که به جای انجام دادن وظایفشان که پزشکی و پرستاری و مداوای بیماران است فقط در پی شایعه پراکنی هستند و فقط حرفشان اینست که امیدواریم که هرچه زودتر شاه برگردد...

...از همان موقع شروع به تغییر و تحول باطن و ظاهر خود نموده و تا جائیکه برایمان امکان داشت دستورات پروردگار یکتا را که یکی از آنها حجاب اسلامی است اجرا نمودیم و با اینهمه افراد مسلمان اسمی و غیرقابل هدایت و کافر و بهائی و از خدا بیخبر به مبارزه پرداختیم، از وقتی که تغییر و تحول ظاهری و باطنی در ما پدید آمده آنها یعنی همکاران فاسد ما شروع به تحقیر و توهین و تهدید ما نمودند و ما را متهم به ساواکی بودن نمودند و حتی چندین بار تلفنی ما را تهدید به قتل کرده گفتند اگر از حجاب خود صرفنظر نکنید ما شما را ترور خواهیم کرد...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]