[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] جمهوری اسلامی

[تاریخ:] ۲۳ آذر ۱۳۶۴ – اول ربیع‌الآخر ۱۴۰۶

[شماره:] ۱۸۹۶

[صفحه:] ۱۰

 

نماینده امام در شورایعالی دفاع در خطبههای نماز جمعه تهران:

وحشت استکبار جهانی از تهاجم آینده ما باعث شده که اعدام جاسوسها را در ایران بعنوان یک اقدام ضد حقوق بشر مطرح کنند

...یک نامهای دیشب (پریشب) از یکی از شخصیت‌های ایرانی که الآن در ژنو زندگی میکند نامه نوشته بود «فلانی، دریابید ایرانیها را، آنها در خارج به بدنکبتی افتادهاند» یک متن اعلامیهای فرستاده است و نوشته شما اینرا اعلام کنید که اینها برگردند خیلیهایشان مایلند به ایران برگردند ما عرض کردیم «ما هیچوقت نگفتیم اینها بروند، هر وقت میخواهند بیایند آنهائیکه جنایت نکردند، آنهائیکه به ملت بدهکار نیستند، برگردند بیایند کسی کاری به اینها ندارد گناهان کوچک بخشیده میشود. این ساواکیهایی که ما این قدر طرفشان بودیم حالا چه کسی از اینها در زندان است؟ حالا اگر مشکلی برایشان پیش آمد خوب درست زندگی میکنند، این شرائطی که برای اینها پیش آمده، حالا من داشتم آن قسمت را میگفتم با خشمی که استکبار جهانی از جریانات موجود کشور ما دارد، از جریانات سیاسی، نظامی، وحشتی که از تهاجم آینده ما پیدا کرده، هیاهوی حقوق بشر راه انداختهاند چهار تا بهائیها را مثلا ببرند در سازمان ملل، بهائی و منافق و شاه پرست و ملیگرا، مجموعه اینها این ترکیب چه ترکیبی است؟ حالا بهائی هم علیه ایران مبارز شد خوب این هم یک جریان جاسوسی میباشد که از پیش شروع کردهاند، از آن وقتی که اینها به کمک انگلستان و روسیه تزاری آمدند در یک جریان جاسوسی بود و امروز هم کاری که ما با آنها داریم در حد جاسوسی است در حد قاچاقچی و در حد احتکار است، آنهائیکه بجرم احتکار و یا جاسوسی و یا جنایت دیگری بازداشت میشوند، آنجا برایشان مسئله درست میکند. آقای ریگان بیاید صحبت بکند و رئیس جمهور کشور دویست و چهل، پنجاه میلیونی امریکا ابرقدرت گنده بیاید آنجا به ایستد و حرف بزند و از این تیپها دفاع بکند و سند ضد حقوق بشر بودن جمهوری اسلامی اینها است که تروریست را که پریروز بمبشان در کنار بیمارستان منفجر شد و دانشجویی را شهید کرد...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]