[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] جمهوری اسلامی

[تاریخ:] شنبه ۱۰ فروردین ۱۳۶۴ - ۸ رجب ۱۴۰۵

[شماره:] ۱۶۹۲

[صفحه:] ۴

 

سرپرست دادگاه عالی انقلاب اسلامی و عضو شورایعالی قصائی:

مدت بلاتکلیفی زندانیان جزء زمان محکومیت آنان محسوب میشود

آقای موسوی بجنوردی سرپرست دادگاه انقلاب اسلامی و عضو شورایعالی قضائی که به استان خراسان سفر کرده است در گفتگویی با خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی دیدگاههای شورایعالی قضایی در مورد مسائل مختلف قضائی را بیان داشت. وی پیرامون ادعای اخير یک مقام آمریکایی مبنی بر اعدام بهائیان در ایران تأکید کرد ما بنا نداریم فعلاً مرتد فطری را اعدام کنیم گرچه کسی که مرتد فطری است یعنی پدرش مسلمان بوده و بعد خودش مرتد شده و بهائیت را انتخاب کرده شرعاً باید کشته شود. اما بهائیانی که اعدام شدهاند جرمشان جاسوسی و یا کمک مالی به اسرائیل بوده است و اعترافات و اقارير صريح آنان در این مورد با امضاء و خط خودشان موجود است…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]