[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] جمهوری اسلامی

[تاریخ:] شنبه ۱۰ فروردین ۱۳۶۴۸ رجب ۱۴۰۵

[شماره:] ۱۴۹۶

[صفحه:] ۲

 

در گفتگویی با حجت‌الاسلام موسوی بجنوردی عضو شورایعالی قضائی

دیدگاههای شورای عالی قضائی پیرامون وضع زندانيان بلاتکلیف، مبارزه با بهائیان جاسوس و سمینار بینالمللی حقوقدانان تشریح شد

مشهد - خبرگزاری جمهوری اسلامی: آقای موسوی بجنوردی سرپرست دادگاه عالی انقلاب اسلامی و عضو شورایعالی قضایی که به استان خراسان سفر کرده است در گفتگوئی دیدگاههای شورای عالی قضائی در مورد مسائل مختلف قضائی را بیان داشت. وی پیرامون ادعای اخیر یک مقام آمریکائی مبنی بر اعدام بهائیان در ایران تأکید کرد ما بنا نداريم فعلاً مرتد فطری را اعدام کنیم اگرچه کسی که مرتد فطری است یعنی پدرش مسلمان بوده و بعد خودش مرتد شده و بهائیت را انتخاب کرده شرعاً باید کشته شود. اما بهائیانی که اعدام شدهاند جرمشان جاسوسی و یا کمک مالی به اسرائیل بوده است و اعترافات و اقاریر صریح آنان در این مورد با امضاء و خط خودشان موجود است.

آقای بجنوردی اقداماتی را که در جهت روشن شدن وضع زندانیان بلاتکلیف از سوی شورایعالی قضائی انجام شده برشمرد و با اعلام اینکه مدت بلاتکلیفی زندانیان جزو زمان محکومیت آنان ملحوظ میگردد خاطرنشان کرد رشد گروهکها و رشد ضد انقلاب و اعتبارشان در خارج از کشور به این است که زندانی زیاد داشته باشند و روی این مسئله تبلیغ هم میکنند که فلان گروهک فلان تعداد زندانی در ایران دارد آنها سعی میکنند که زندانیان آزاد نشوند لذا هر وقت عفوي مقرر میشود یا حضرت امام دستور میدهند به زندانها رسیدگی کنید. گروهکها شرارتهائی را آغاز میکنند که ما را از دادن عفو منصرف کنند آنها احساس می‌کنند با آزاد شدن زندانیانشان دیگر پشتوانهای ندارند. بنابر این ما تسلیم این جوها و تبلیغات نمیشویم و مشغول کار خودمان هستیم...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]