[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] حبل‌المتین

[تاریخ:] ۲۶ خرداد ۱۳۳۴

[شماره:] ۱۰۰

 

تشکر و قدردانی از سه نفر نمایندگان ملت

در جلسه علنی مجلس شورای ملی سه نفر از نمایندگان ملت آقایان جناب حاج آقا جعفر بهبهانی و حجه‌الاسلام حاج سید احمد صفائی و جناب آقای دکترجزائری که حقایقی را گفتند و جلو رضا افشار که بمقدسات ملت ایران توهین نموده بود گرفتند مرحمی بود که بر قلوب کلیه مسلمین و طرفداران مشروطه گذاشتند ما به خود حق میدهیم که از اینگونه نمایندگان شریف سپاسگذار کنیم.

ضمن اینکه تقاضای تشویق آقایان ۳ نفر نمایندگان ملت را از ریاست مجلس شورایملی داریم تقاضا تنبيه رضا افشار را مینمائیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]