[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] فردوسی

[تاریخ:] ۳۰ خرداد ۱۳۳۴

[شماره:] ۴۳

 

با اینکه محیط فعالیتهای سیاسی کشور بظاهر ساکتتر شده است، ولی هنوز سیاسیون از اوضاع مبهم آینده ابراز نگرانی میکنند و معتقدند مسافرت انتظام و ملاقاتهای وی در امریکا مربوط بهمین جریانات و فعالیتهای پشت پرده میباشد که وی از طرف پادشاه مأموریت دارد مسائل مهمی را با اولیای دولت امریکا مطرح نماید.

ملاقات با رئیس مجلس

اختلاف نظریکه با یکی از روحانیون مؤثر پیدا شده بود، این روزها شدت یافته و موجب رد و بدل پیغام‌هایی شده است.

گفته شد مجدداً آیةالله بهبهانی پیغامی بآیةالله بروجردی داده و متذکر شده است که شخصاً برای جلب رضایت خاطرشان اقدامات لازم را بعمل خواهد آورد ولی وساطت آقای بهبهانی موجب رفع کدورت نشده است و تأئید گردید که آیةالله بروجردی با جلب نظر رئیس مجلس که دو هفته قبل بملاقات ایشان رفته بوده است پاره‌ای از مسائل مهم روز را مطرح ساخته و ضمن گله از اینکه چرا طرح مربوط بمنع فعالیت بهائیها را مسکوت گذاردهاند، تقاضا میکند اقدامات لازم را در این خصوص معمول دارند و گویا آقای سردار فاخر هم قول میدهد در اولین فرصت با نمایندگان و دولت این مسئله را مطرح و تصمیماتی که جلب نظر آیةالله را بنماید، اتخاذ کنند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]