[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] دنیا

[تاریخ:] ۲۳ تیر ۱۳۳۵

[شماره:] ۴۰۰

 

محکومیت مسلمانان در بهائیان چه تأثیری داشت؟

محاکمه متهمين قتل بهائیان یزد پایان یافت و بر خلاف انتظار علما عده‌ای از متهمین محکوم شدند این اولین بار است دادگستری عده‌ای از متهمين بقتل بهائیان را محکوم میکند. علما تهران و قم قصد داشتند پس از پایان محاکمه و صدور رای و برائت ۴۳ نفر متهمين آنها را با تشريفات بقم برده و بتمام وکلای مدافع آنان خلعت بدهند چنانکه بوکلای مدافع متهمين قتل دکتر برجیس خلعت‌های گرانبهائی داده بودند و این خلعت‌ها را آیت‌اله بهبهانی بدست خود در طی مراسم مفصلی که در منزل ایشان بر پا شده بود به ارسلان خلعتبری و صادق سرمد دادند. در هر حال صدور رای بر علیه متهمین نشان داد که دادگستری جنبه دیانت را وارد جنبه قضاوت نکرد و آنچه که از مندرجات پرونده مستفاد کرده بود تصمیم گرفت و رای صادر کرد این رای در میان بهائیان تأثیر زیادی داشت و آن را نوعی موفقیت دانستند چون تاکنون آنچه در دادگاه‌های دادگستری رای صادر گردید بضرر بهائیان بوده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]