[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] دنیا

[تاریخ:] ۳۰ فروردین ۱۳۳۷

[شماره:] ۱۶۸

 

فلسفی واعظ در مسجد سید عزیزاله

فلسفی واعظ که مدت سه سال است از ایراد بیانات مذهبی در ایام رمضان از پشت میکرفن رادیو تهران محروم شده در ایام ماه رمضان امسال بدون استفاده از فرستنده تهران در مسجد سید عزیزاله واقع در بازار سخنرانی کرد. سخنرانیهای مذهبی فلسفی هر روز از ساعت یک بعد از ظهر شروع و او در این بیانات مذهبی بهیچوجه از مبارزه با فرقه‌های مذهبی که سه سال قبل عنوان کرده بود سخن بر زبان نمیآورد و فقط به بعضی از مسائل سیاسی که مربوط بامور مملکتی است اشاره میکرد هنوز معلوم نیست فلسفی با این سخنرانیهای سی روزه خود چه مبلغ از بانیان مجلس وعظ و خطابه مسجد سید عزیزاله دریافت خواهد داشت.

با توجه بمحرومیت فلسفی پیش بینی می‌شود از سال آینده سید صدرالدین بلاغی در ایام رمضان بوسیله فرستنده تهران بایراد سخنرانیهای مذهبی مبادرت نماید، سید صدرالدین بلاغی از ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ از سخنرانی در رادیو محروم شده بود ولی پس از اینکه سال گذشته بدریافت جایزه سلطنتی بهترین کتاب سال نائل شد در ایام رمضان امسال هر روز ساعت ۷ و ربع بامداد ترجمه او از قصص قرآن بنام خود او در رادیو پخش میشود. ترجمه داستان یعقوب و یوسف که با مهارت و استادی ترجمه نمود و در طی ده روز متوالی این سرگذشت در رادیو پخش میگردید بقدری در شنوندگان موثر بود که بوسیله نامه‌های زیاد که باداره رادیو ارسال نمودند تقاضا کردند در وقت و فرصت مناسب این داستان شورانگیز تکرار کرد. این را هم بدانید سید صدرالدین بلاغی درست عکس فلسفی است. او در خانه بسیار محقر و در روی زیلوی کهنه و فرسوده روزگار میگذراند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]