[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] داد

[تاریخ:] ۱۸ تیر ۱۳۳۵

[شماره:] ۳۵۴۴

 

امروز دادگاه عالی جنائی رای خود را درباره ۴۴ نفر متهمین بشرکت در حادثه قریه هرمزک یزد صادر خواهد نمود – دیروز پس از آخرین دفاع متهمین زد و خوردی بین تماشاچیان رخ داد که بر اثر آن جلسه دادگاه تعطیل گردید دادگاه عالی جنائی تهران که مشغول رسیدگی به پرونده ۴۴ نفر متهمین بقتل هفت نفر از بهائی‌های یزد میباشد دیروز جلسه خود را با حضور متهمین تشکیل داد.

موضوع رسیدگی جلسه دیروز دادگاه اتهامات ۴۴ نفر متهم به شرکت در حادثه قریه هرمزک یزد بود که ۱۱ ماه قبل اتفاق افتاده و بر اثر آن شش مرد و یک زن بقتل رسیدند...

امروز رای نهائی دادگاه درباره متهمین صادر خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]