[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] داد

[تاریخ:] ۲۰ مرداد ۱۳۳۴

[شماره:] ۳۲۹۰

 

تصور

واهمه – اظهارات رادیو لندن در بعد از ظهر روز شنبه راجع باینکه بهائی‌ها بسازمان ملل شکایت کرده‌اند مطلب تازه‌ای نبوده و مدتی است که در تهران این موضوع شهرت داشته لکن بعضیها تصور میکنند که شاید از انتشار خبر مزبور قصدی در کار بوده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]