[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] داد

[تاریخ:] ۲۰ اردیبهشت ۱۳۳۴

[شماره:] ۳۲۲۰

 

پشت صحنه مجلس چه خبر است

چرا و چگونه دیروز قرار جلسه خصوصی گذاشته شد؟ - تقاضای جلسه خصوصی را چه کسانی کرده بودند؟ - بیچاره آنهائی که دیشب برای نطق قبل از دستور در مجلس شورای ملی خوابیده بودند و آنهائی که چهار بعد از نصف شب آمده و صبح پای تابلوی نام نویسی با هم اختلاف داشتند؟ - دولت چگونه بجلسه خصوصی احضار شد و چرا مهلت از مجلس گرفت

دیروز مهمترین گفتگوئی که از ساعت ۸ صبح در دهلیزها و سرسراهای مجلس بین نمایندگان بعمل می آمد موضوع نطق‌های با حرارت آقای فلسفی درباره بهائی‌ها و اشغال حظیرةالقدس و نامه مهم حضرت آیةالله بروجردی مرجع تقلید مسلمین جهان بود زیرا آقای آقا سید احمد صفائی وکیل قزوین نیز که خود از وعاظ و اهل منبر میباشند طرحی در این خصوص تهیه نموده بود که با نمایندگان درباره آن مشورت مینمود.

یکی از نمایندگان میگفت این موضوع را در ابتدا که از مسجد سلطانی آقای فلسفی مطرح نمود افکار عمومی را کاملا بخود متوجه ساخت. زیرا پس از آنکه حظیرةالقدس در تهران از طرف نظامیان اشغال گردید و اعلامیه فرماندار نظامی در این خصوص صادر شد و در آن از توجه اعلیحضرت همایون شاهنشاهی باحساسات مسلمانان سخن بمیان آمد جنبه کاملا جدی بخود گرفت...

... بیگانگان برای اینکه ما را از راه مذهب شکست دهند در آن اخلال نموده جمعیت بهائی را که در حقیقت یک حزب اخلالگری بیش نیست برای ایجاد اختلاف بوجود آوردند که در تاریخ یکصد ساله اخیر ما همین امر سوابقی دارد حالا که مبارزه با توده‌ای ها که مخل امنیت ایران بود به نتیجه نهائی رسید چه عیب دارد که از اخلالگران مذهبی ما هم جلوگیری گردد؟...

... وقتی ناطقین گفتگوهای خود را در اطراف طرز مواجهه شدن مجلس با موضوع مبارزه با بهائی‌ها بیان داشتند این قسمت از اظهار آقای عمیدی نوری که چه خوبست دولت در اینخصوص گزارش کار خود را بمجلس بدهد تا مجلس نیز در جلسه علنی آنرا تایید کند زیرا غیرقانونی بودن جمعیت بهائی بموجب قانون اساسی که مذهب ما را طریقه جعفری شناخته محرز است، فقط دولت باید در اجرای این اصل مهم قانون اساسی گزارش کار خود را بمجلس بدهد، تا ما هم تایید کنیم مجلس آنرا تایید نموده و آقای رئیس مجلس نیز ضمن نطق موثری لزوم اجرای این امر را تاکید کرده و دستور داد دولت فورا بمجلس حاضر شود که در اینخصوص تعیین تکلیف گردد...

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]