[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] بامشاد

[تاریخ:] ۲۶ دیماه ۱۳۳۶

[شماره:] ۱۴۴

 

نیش...

دردهای بی‌درمان

در خلال سطور ریز و درشت روزنامه‌ها گاهگاهی اخباری از وضع بهداشتی مردم شهرستانها به چشم می‌خورد که بسیار قابل ملاحظه است و ما پیشنهاد می‌کنیم که جناب آقای وزیر بهداری هم باین‌گونه اخبار تا سرحد امکان توجه داشته باشند.

مثلا روزنامه اطلاعات در صفحه اخبار شهرستانها می‌نویسد، در آمل یکنوع بیماری اوریون شایع شده که می گویند اطفال را عقیم می‌کند.

دیفتری شیوت [شیوع] یافته و بهداری سرم باندازه کافی ندارد.

یا خبرنگار روزنامه بامشاد آقای منصوریان از ایلام طی نامه شماره ۲۹۲ مورخه ۱۷ دیماه ۱۳۳۶ مینویسد:

پس از تقاضاهای مکرر اهالی آقای گرئیل نامی را بسمت دندان‌ساز به ایلام فرستادند و چون این آقای دکتر تبلیغ بهائیگری میکرد اهالی از او روگردان شدند ولی اکنون هم مشارالیه ساعت ۱۱ به بهداری می‌آید و اسم چند نفر را در دفتر بعنوان مراجعین خیالی مینویسد و گزارش می‌کند، یا در روزنامه دیگری نوشته بود که فومنات بود و یک دکتر و آن دکتر هم مدتیست که برای تغییر آب و هوا بیماران را رها کرده و رفته است.

اینها جزئی از حقایقی است که گاه گاه در خلال روزنامه‌ها دیده می‌شود.

...

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]