[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] آژنگ

[تاریخ:] دوشنبه ۲۷ شهریورماه ۱۳۳۴

[شماره:] ۱۹

[صفحه:] ۸

 

...گویا انتظام ماجرای شکایت بهائیان کشورهای خارجی را بعرض اعليحضرت رسانید. سازمان ملل درباره‌ی شکایت بهائیان از وزارت امور خارجه توضیحاتی خواسته است ...

انتظام و بهائیان

بالاخره پس از مدتها که صحبتهای گوناگون درباره وزارت امور خارجه در جریان بود آقای انتظام وزیر امور خارجه وارد تهران شد و همان روز بحضور اعليحضرت شرفیاب شد و گزارش مسافرت خود را تقدیم داشت انتظام گفته است که دربارهی پیمان و الحاق بآن صحبتی نکردهام اما مقامات مطلع میگویند که گویا وزیر خارجه مخالف این پیمان است شایع است که وی ضمن گزارشی که بحضور ملوكانه تقديم داشت دربارهی اقدامات بهائیان در کشورهای خارجی و مراجعه نمایندگان آنها بایشان توضیحات مفصلی داده است، گویا نمایندگان بهائیان در چندین نقطه با وزیر امور خارجه ایران تماس گرفته و بتضییقات دولت ایران نسبت به بهائی‌ها اعتراض کردند، وزیر خارجه در پاسخ آنها گفته است که بهیچ صورت در کار این اقليت تضییقی نشده و اگر سخنی بمیان آمده در اثر تبلیغ مقامات روحانی بوده که سابقه قدیمی دارد و بهیچ صورت با سیاست دولت ایران که وی نماینده آنست ارتباطی نداشته، انتظام اضافه کرده است که تمام اقلیت‌های مذهبی در ایران حق زندگی دارند، مقامات مطلع اظهار نظر میکنند که احتمال میرود همانطور که دولت در اوایل ماه محرم نسبت باین اقلیت روش عاقلانه و مسالمت آمیزی پیش گرفت همین رویه را ادامه دهد و این مسئله را از صورت مشکل خارج سازد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]