[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] آزادگان

[تاریخ:] ۴ تیر ۱۳۲۵

[شماره:] ۱۲۵

ستون: ۴

صفحه: اول

 

حکم محکمه

راجع بسی و چهار نفر

در این دو هفته اخیر پرونده مربوط به قضایای شاهرود و اختلاف مسلمان و بهائی در دیوان جنائی مطرح و از ۳۴ نفر متهمین پرونده ۲۸ نفر حاضر و بقیه غایب بودند پس از پایان مدافعات متهمین و وکلای مدافع قبل از ظهر روز ۵‌شنبه رای دادگاه صادر و در نتیجه حسین کندر محمدرضا غیابی و محمدرضا خمیرگیر که متهم بدخالت بقتل نادری جزبانی و مهاجر بودند بواسطه نبودن دلیل تبرئه شدند و بقیه متهمین که باتهام غارت اموال بهائی‌ها تحت تعقیب قرار گرفته بودند ۱۵ نفر تبرئه و بقیه از لحاظ آنکه عملشان غارت تشخیص نگردیده و چون اموال را از خیابان برده‌اند سرقت تشخیص و هر یک را به یکماه حبس تادیبی محکوم و چون پیشینه کیفری نداشتند حبس آنها تعلیق گردید. و یک نفر هم به واسطه کمی سن به ۱۲ روز حبس در دارالتأدیب محکوم و حکم دادگاه به متهمین ابلاغ گردید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]