[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] ايران تايمز بين المللی

[تاریخ:] جمعه دوازدهم تير ماه ۱۳۶۰

[شماره :] ۵۰۲

[صفحه:] ۳

 

عفو بين المللی به اعدامهای اخير در ايران اعتراض کرد

واشنگتن – سرويس خبری ايران تايمز:

سازمان عفو بين المللی پنج شنبه هفته گذشته (۲۴ ژوئن) اعلام کرد که از تمام اعضای خود در سراسر جهان درخواست کرده است از مقامات دولت جمهوری اسلامی در ايران تقاضا کنند به موج جديد اعدامها در ايران که از چند هفته پيش آغاز شده است، پايان بخشد.

عفو بين المللی در گزارشی خاطرنشان ساخت که اعدامهای اخير...

... در اين گزارش همچنين به اعدام حداقل ده بهائی اشاره شده است. عفو بين المللی در گزارش خود پيش بينی کرد که اعدامهای ديگری نيز در جريان باشد...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]