[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] آتش

[تاریخ:] ۲۰ تیر ۱۳۳۶

[شماره:] ۱۸۸۷

 

یک پرونده دو ریالی

دیروز، جمعی از دوستان، صحبت از بخشنامه اخیر آقای نخست وزیر مینمودند که باداره بازرسی خود دستور داده‌اند هر گونه شکایتی که از مردم برسد، فوراً آنرا به وزارتخانه‌ها و ادارات مربوطه بفرستند و آن وزارتخانه‌ها و ادارات بایستی در ظرف مدت ۴۸ ساعت جواب مثبت بدهند والا...

... این دستگاه چرا بسراغ آقای علاء نمیرود که وقت گرانبهای شورای اقتصاد را در دو جلسه تلف نمود که تصویب‌نامه صادر کند که آقای (ثابت پاسال) از پرداخت عوارض (پپسی کولا) معاف شود؟

این مرد بهائی با نیرنگهای عجیبی مردم را میدوشد تا ساختمان (حضیرةالقدس) [حظیرةالقدس] را مجدداً تحویل بهائیان بدهند.

این مرد وساطت میکند که ثابت پاسال بهائی از پرداخت عوارض معاف شود و درآمد خود را در اختیار بهائیان بگذارد...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]