[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] اطلاعات

[تاریخ:] پنجشنبه ۴ آذر ۱۳۶۱

[شماره:] ۱۶۸۷۷

 

یک عامل صهیونیسم و دو منافق در شیراز، اعدام شدند

شیراز - خبرنگار اطلاعات: به حکم دادگاه انقلاب اسلامی شیراز و با تائید دادگاه عالی انقلاب اسلامی یکی از عاملین صهیونیسم جنایتکار و عضو فعال فرقه ضاله بهائیت، به نام ضیاءالله احراری فرزند جلال ۳۸ ساله، مفسد فی‌الارض و محارب با خدا شناخته شد و محکوم به اعدام گردید. حکم صادره در مورد وی، به مرحله اجراء گذارده شد. معدوم یکی از اعضای فعال فرقه ضاله بهائیت به شمار میرفت که با اعتراف صریح خود، از سال ۵۵ عضو تشکیلات در قسمت مهاجرت و معاضدت بوده و در همین زمان، با شرکت در کنفرانس «شور بلوکی» درخواست وام جهت تأسیس محفل بهائیت کرده بود. وی در ضدیت با احکام مقدس اسلام سخت کوشا بوده و حاضر به توبه نشده بود...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]