[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] اطلاعات

[تاریخ:] سهشنبه ۱۶ مرداد ماه ۱۳۶۳ – ۹ ذیقعده ۱۴۰۴

[شماره:] ۱۷۳۶۸

 

سخن روز

مجلس، دولت و رای اعتماد

شما معتقدید هژبر یزدانی را هم بیاوریم و…!؟

«شما معتقدید هژبر یزدانی را هم بیاوریم و به او امنیت اقتصادی بدهیم؟! اگر از پنجههای او زر برای مملکت بریزد، رزمندگان ما پاهای ما را قلم میکنند اگر بخواهیم اجازه بدهیم به اینطور آدمها و ...» - رئیس مجلس...

...اما القانیان و هژبر یزدانی هم نزول کرده! نزول اجلال!... والله ما نمیگوئیم فلان فرد یا جریان، سرمایهدار و فئودال است یا سرمایه داری و فئودالیسم است یا طرفدار آنها است و عالما و عامدا در پی ترجیح طبقه‌ای بر طبقات دیگر است یا ...، والله تحلیلهای مارکسیستی و مادی و التقاطی غلط است. اما ما میگوئیم والله اینگونه که برخی افراد یا جریانات فکر میکنند و عمل میکنند و چنین راه و رسم افراطییی را نیز برگزيدهاند عملا و خواهی نخواهی - اگر کار در دستشان باشد - مملکت را در عرصه اقتصادی به عرصه تاخت و تاز بلا منازع پولدارها و سودجوها و سرمایهها رها و دنیا پرستهای گردن کلفت و بیاعتقاد، مبدل خواهند کرد.

اینها میگویند - اگر چه با حسن نیت هم بگویند و انگیزه فکري و بينشی داشته باشند و لاغير - امثال هژبر یزدانیها فقط بخاطر بهایی بودن مورد عتاب قرار گرفتند وگرنه همه آنها و نظائر آنها میتوانند به کشور برگردند و کار کنند و راه هم باز است...

...بالاخره در مورد بهائی بودن یا نبودنش هم راه حلی پیدا میشود و نباید غصه خورد. اولا ثابت نشده و برعکس، طرف مربوطه جد اندر جد مسلمان بوده و حتی در عهد قاجار از خانواده محترمی هم بوده و... برفرض هم که چنین بوده باشد ایشان نه مرتد فطری بوده و نه مرتد ملی. چون یا والدینش در حین انعقاد نطفه اصلا بھائی بودهاند و یا اگر مسلمان بودهاند ایشان از همان کودکی بهائی شده و اینطور نبوده که خودش اول مسلمان بشود و بعد بھائی تا بگوئیم مرتد ملی است. و بالاخره هرچه بوده حالا توبه کرده و در اینصورت توبهاش هم قبول است و...

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]