[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] اطلاعات

[تاریخ:] چهارشنبه ۲۸ فروردین ماه ۱۳۶۴ – ۲۶ رجب ۱۴۰۵ – ۱۷ آوریل ۱۹۸۵

[شماره:] ۱۷۵۷۰

[صفحه:] ۲

 

سخنگوی وزارت خارجه:

ایران سخنان بیاساس شولتز را دخالت آشکار در امور داخلی خود میداند

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در ارتباط با سخنان شولتز وزیر خارجه آمریکا که جمهوری اسلامی ایران را به ایجاد فشار بر اقلیتهای مذهبی متهم نموده است، گفت: این اظهارات ادامه شیوه خصمانه و دخالت جویانه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران است که از پیروزی انقلاب آغاز شده و به هدف خدشهدار کردن حیثیت جمهوری اسلامی ایران همچنان استمرار یافته است. وی افزود: وزیر خارجه آمریکا سعی دارد تا با تحریف واژهها و سوء استفاده از آرمانهای بشری و متهم نمودن جمهوری اسلامی ایران به نادیده گرفتن حقوق اقلیتهای مذهبی، مسلک استعماری بهائیت را مذهب قلمداد کند. واضح است آنچه که خاطر آقای شولتز را آزرده کرده است موضوع اقلیتهای مذهبی در ایران نیست بلکه ضربات کوبنده و شکستهای مکرری است که هر روز بر پیکر استعمار آمریکا و دست نشاندگانش در منطقه وارد میشود و آمریکا را در دیدگاه مردم جهان و بویژه مسلمانان بیاعتبار کرده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار داشت:

جمهوری اسلامی ایران ضمن مردود دانستن این اتهامات بیاساس و تاکید بر این نکته که محاکمه افراد مجرم بواسطه اعمال خلاف قانون و نه عقاید آنان صورت میگیرد، سخنان وزیر امور خارجه آمریکا را به عنوان دخالت آشکار در امور داخلی خود تلقی نموده و شدیداً آن را محکوم میکند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]