[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] اطلاعات

[تاریخ:] پنجشنبه  نوزدهم آذر ماه ۱۳۶۰

[شماره:] ۱۶۵۹۸

[صفحه:] ۱۷

 

دستورالعمل وزارت کشور به استانداران سراسر کشور برای اجرای دقیق فرمان اخیر امام

پیرو فرمان اخیر امام امت، از سوی وزیر کشور دولت جمهوری اسلامی ایران بخشنامه‌ای به کلیه استانداریها، فرمانداریها و بخشداریها ابلاغ شده متن این بخشنامه بدین شرح است:

بسمه تعالی - بخش نامه: پیرو فرمان اخیر امام امت رهبر کبیر انقلاب اسلامی و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۶ آذر ۱۳۶۰ به کلیه برادران استاندار، فرماندار و بخشدار ابلاغ میشود عنوان عالیترین نمایندگان دولت جمهوری اسلامی ایران در جهت نظارت بر کلیه جریانات اداری و سیاسی مناطقشان و رعایت موازین شرعی و حسن اجرای قوانین از اعمال غير قانونی هر فرد و گروه و مقام که برخلاف تعاليم عالیه اسلام و نظام عدل جمهوری اسلامی ایران و اوامر و رهنمود‌های امام امت و یا بدون اذن حاکم شرع رسمی و اطلاع استانداری و بدون توجه به آثار و عواقب قضائی و سیاسی و اجتماعی هر اقدام خودسرانه، مبادرت به انجام آن نماید، بطور قاطع و جدی جلوگیری و متخلفین را به مراجع قضائی معرفی نمایند. هر گونه سستی و عدم اهتمام از طرف مسئولین وزارت کشور در اجرای صحیح قانون و نیز کم بهاء دادن به فرمان امام در زمینه ممانعت از تعرض به مال و جان و ناموس و حیثیت افراد مستوجب شدیدترین مواخذه خواهد شد.

سید کمالالدين نيك روش - وزیر کشور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]