[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] اطلاعات

[تاریخ:] دوشنبه دوازدهم مرداد ماه ۱۳۶۰

[شماره:] ۱۶۴۹۱

[صفحه:] ۲

 

در ایران کسی بخاطر عقیده اعدام نمیشود

در پی انتشار خبر خبرگزاری فرانسه مبنی بر ربوده شدن دو دختر خردسال بهایی در ایران، رضا علوی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران طی گفتگویی به خبرنگار خبرگزاری پارس گفت: ضمن تکذیب این خبر دروغ خبرگزاری فرانسه، اعلام می‌کنیم که طرح اینگونه مسائل در شرایط کنونی برای لوث کردن پناهندگی دادن دولت فرانسه به بنی صدر و رجوی و همراهانش میباشد. سخنگوی وزارت امور خارجه در رابطه با شایعه اعدام بهائیان در ایران نیز گفت: اینگونه اخبار که از سوی خبرگزاریهای صهیونیستی با آب و تاب نقل میشود بیاساس بوده و باید متذکر شد که در ایران هیچکس بخاطر عقیده اعدام نمیشود و افرادی که تاکنون اعدام شدهاند در رابطه با سازمانهای صهیونیستی و جاسوسی سیا بودهاند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]