[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 [برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] اطلاعات

[تاریخ:] چهارشنبه ۳ اردیبهشت ماه ۱۳۵۹

[شماره:] ۱۶۱۲۵

[صفحه:] ۱۱

 

آغاز محاکمه فرخ رو پارسای و همایون جابر انصاری

شعبه اول دادگاه انقلابی اسلامی مرکز، صبح دیروز بمنظور رسیدگی به اتهامات دو تن از وزرای کابینه هویدا تشکیل جلسه داد. این دو نفر اسفند فرخ رو پارسای وزیر اسبق آموزش و پرورش و نماینده مجلس منحله شورای ملی، همچنین همایون جابر انصاری وزیر اسبق آبادانی و مسکن نام دارند.

در این جلسه رئیس دادگاه کیفرخواست متهمین را بشرح زیر قرائت کرد:

بسمه تعالی

بانو اسفند فرخ رو پارسا متولد سال ۱۳۰۱ اهل و ساکن تهران تبعه ایران، زندانی از تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۵۸ - وزیر اسبق آموزش و پرورش در زمان هویدای معدوم و وکیل مجلس منحله شورای ملی متهم است به غارت و حیف و میل اموال بيت المال و ایجاد فساد در وزارت آموزش و پرورش و کمک به نشو و نمای فحشا در آموزش و پرورش و همکاری موثر با ساواک منحله در جهت سرکوبی آزادی خواهان...

...نظر باینکه برای افراد نالايق کارنامه تحصیلی و تقلبی تهیه نموده است و نظر باینکه مشاراليها از فرقه بهائی و از تیره ازلی بوده و بدون همت خود را مسلمان معرفی کرده و در حیله سخن را موجب اعتراض معترضین است و نظر بسایر دلائل موجود در پرونده محرز است متهمه مرتکب گناهانی شده است تقاضای رسیدگی و اشد مجازات متهمه و مصادره اموال وی را مینماید...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]