[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] اتحاد ملّی

[تاریخ:] سه شنبه ۲۱ آبان ماه ۱۳۳۶

[شماره:] ۴۹۱

 

برای تشییع جنازه شوقی افندی

مرگ شوقی افندی پیشوای بهائیان جهان در ایران و در بین مریدان او نیز موجب تشکیل مجالس ترحیم و یادبود گردیده شنیده‌ایم از ایران هم چند نفری که بعضی خیلی کله گنده بوده‌اند برای شرکت در مراسم تشییع جنازه او رفته‌اند.

مسافرین از طبقات مختلف بوده‌اند و یک دو نفر از آنها از سرمایه داران خیلی بزرگ ایران هستند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]