[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] اتحاد ملل

[تاریخ:] ۱۱ تیر ۱۳۳۴

[شماره:] ۳۸

 

نامه وزیر فرهنگ هندوستان به سفیر کبیر ایران در دهلی

بطوریکه اطلاع یافته‌ایم چند روز پیش ابوالکلام آزاد وزیر فرهنگ هندوستان که از نظر دینی و معتقدات اسلامی در کشور خود شیخوخیت و معروفیت زیاد دارد نامه‌ای بآقای حکمت سفیر کبیر ایران در هندوستان نوشته و ضمن آن متذکر شده است «که این نامه را یک وزیر به یک سفیر کبیر نمی‌نویسد بلکه نامه‌ایست که از طرف یکنفر مسلمان بنام ابوالکلام بیکنفر مسلمان دیگر بنام علی‌اصغر نوشته میشود) و ضمن آن از فشاریکه بر فرقه بهائی در ایران وارد شده است اظهار تأسف نموده و اضافه کرده است که روح اسلام از اینگونه اعمال بیزار است!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]