[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] اتحاد ملل

[تاریخ:] ۱۱ تیر ۱۳۳۴

[شماره:] ۳۸

 

نزد آیت‌اله بروجردی

روابط آیت‌الله بروجردی با مقامات مؤثر تهران هنوز بصورت عادی درنیامده و وساطت بعضی از روحانیون بنام هم برای رفع کدورت مؤثر نیافتاده است و گفته شد روز شنبه هفته قبل آقای قائم مقام رفیع برای رفع این کدورت برای ملاقات آیت‌الله بروجردی به قم میرود ولی آیت‌الله از پذیرش ایشان معذرت میخواهند و در نتیجه آقای رفیع بدون انجام ملاقات و نتیجه گرفتن از اقدامات خود بتهران مراجعت میکند.

یک خبر تائید نشده حاکی است که مسافرت آیت‌اله بروجردی به نجف اشرف تحقق یافته و محتمل است این مسافرت در شهریور ماه یعنی مقارن با گشایش مجلس بعد از تعطیلات تابستانی عملی شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]