[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] اراک

[تاریخ:] چهارشنبه ۲۲ آبان ۱۳۵۳

 

نوشته: حسین شاه زیدی

پاسخ به اعتراض این و آن سفری به ینگه دنیا (۷)

حضرت آیةالله حاج شیخ محمدتقی صدر (اراکی) که همواره به محبتشان مستظهرم و کمال احترام و تعظیم را به ایشان دارم. تلفنی آگاهم ساختند که تنی چند نسبت به نوشته مندرج در شماره ۲۳۸۳ – ۲۲ آبان ۱۳۵۳ این روزنامه درباره‌ی مشاهدات من از معبد بهائیان شیکاگو (آمریکا) پایه اعتراض را بدان حد رسانده‎اند که شاید مرا «از دین برگشته» به حساب آورده‎اند!...

... مشاهده کنیم که چه که عبرت بگیریم که؛ درس بگیریم... بنابراین، من اگر نوشتم «مشرقالاذکار بهائیان شیکاکو در باغی سرسبز و پرگل است و ساختمان آن طعنه بر عمارت کاخ سفید رئیس جمهور آمریکا می‎زند و روزی که توریست‎ها از اطراف و اکناف جهان برای تماشا می‎آمدند عبادت آنها عبارت بود از خواندن گفته‎های پیامبران گذشته، حتی آیاتی از قرآن کریم به علاوه کلماتی از بهاءالله» ... آیا توقع داشتید خلاف آنچه دیده‎ام بنویسم؟ و یا اصلا نادیده بگیرم و سکوت کنم؟ هرگز! «نبود بر سر آتش میسرم که نجوشم».

من بر طبق آیهیی که نقل کردم عمل کردم و گوش به گفتهی آن سخن پرداز مسلمان دادم که گفت:

«دو چیز، طیره‎ای عقل است؛ دم فرو بستن – به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی»

من نمی‎توانستم ببینم و دم برنیاورم. نوشتم تا به خود آئیم ذوق پیدا کنیم، جامعه را بشناسیم، گاهی دست به جیب شویم مسجدهایمان را از حال غبار گرفتگی بیرون آوریم.

حال، فهمیدید چرا میخواهم عبرت بگیرید؟ حال دانستید میخواهم چه بگویم، هیچ انسانی منصفی نمیتواند، قوانین مترقی و اجتماعی ما را نادیده بگیرد، تمام حرفهای حسابی و بدرد خور نزد ماست، تعداد جمعیت‎مان بیشتر، پول و اعتبار مالی‎مان بیشتر، چه در ایران و چه در آمریکا، ولی این است وضع مسجدهای ما، هم در آمریکا و هم در ایران ... و آن است معابد با شکوه (مرمونها) و کاتولیکها، و (بهائی‎ها) ...

اتفاقا در همین شماره روزنامه که مقالهی مورد بحث مرا درج کرده بودند در کنارش نیز خبر ورود «اسقف اعظم» به اراک بود، با تشریفات و اکرام خاص و شرححال وی.

عجبا، مگر نمیگوییم دین اسلام «ناسخ همه ادیان» است و باید جایگزین همه شود؟ پس چرا مطالعه عمقی درباره آن نمی‎کنیم و جنبه‎ی «جهان بینی» آن را فرو نهاده‎ایم و عوض آنکه خود را به تعالیم عالیه‎ی آنها بیارائیم و از تظاهرات موضعی خودداری کنیم و اجتماعی و جهانی شویم...

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]