[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] ابرار

[تاریخ:] پنجشنبه ۱۴ آذر ۱۳۶۴ – ۲۲ ربیعالاول ۱۴۰۶ – ۵ دسامبر ۱۹۸۵

[شماره:] ۵۳

 

در جلسه دیروز هیئت دولت

نخست وزیر: هدف دشمنان انقلاب جلوگیری از گسترش علاقه مستضعفان و مسلمانان به جمهوری اسلامی است

انقلاب هرگونه تحرکی که قصد براندازی نظام را داشته باشد سرکوب خواهد کرد

مهندس میرحسین موسوی نخست وزیر در پایان جلسه دیروز هیأت دولت اعلام کرد موضعگیریهای غیرمنصفانه سازمانهای جهانی که داعیه دفاع از حقوق بشر و مردم را دارند اما در حقیقت از فرقههای صهیونیستی و جاسوسی حمایت میکنند نمیتوانند تأثیری در سیاست جمهوری اسلامی ایران داشته باشند و انقلاب هرگونه تحرکی که قصد براندازی نظام را داشته باشد سرکوب خواهد کرد.

شناخت راههائی که استکبار برای اعمال فشار به جمهوری اسلامی بکار می برد می‌تواند سیاستهای آنها را خنثی کند...

...نخست وزیر با تأکید بر اینکه باید برای نشان دادن ماهیت پلید دستهائی که پشت سر سازمانهای بینالمللی برای ضربه زدن به انقلاب حضور دارند مردم و دستگاههای گوناگون موافق با انقلاب کارهای گستردهای را انجام دهند اظهار داشت ما چیزی نداریم که از جهانیان مخفی کنیم و کوچکترین نرمشی نشان نخواهیم داد و در عین حال وضع این سازمانها را برای ملتهای جهان سوم و اسلامی روشن خواهیم کرد نخست وزیر گفت: مهم است که برای جامعه یک میلیاردی مسلمانان روشن شود که چگونه این سازمانها از یک فرقه صهیونیستی سیاسی که در ۱۵۰ سال اخیر مشغول دسیسه، توطئه و جاسوسی برای کشورهای بیگانه بویژه انگلیس و اسرائیل بوده است چگونه حمایت میشود و ما با هر نوع حرکتی از این قبیل مقابله خواهیم کرد...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]