[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[برگرفته از سایت:] روز نو

[تاریخ:] ۷ تير ۱۳۹۳

 

معاون سپاه: بهائیان و منافقین از مواضع و اقدامات خاتمی حمایت می‌کنند...

مقدم‌فر با بیان اینکه امروز بخش مهمی از شخصیت‌های طیف به اصطلاح اصلاح‌طلب به سرنوشت نهضت آزادی و جبهه ملی دچار شده‌اند، خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از جریان دوم خرداد که در راس آنها افرادی مانند محمد خاتمی قرار دارند، پایگاه اجتماعی مردمی خود در داخل کشور را از دست داده و امثال بهائیان، ضدانقلاب، منافقین و مستکبران از مواضع و اقدامات آنان حمایت می‌کنند؛ یعنی دقیقا همان سرنوشتی که نهضت آزادی نیز پس از ایستادگی در برابر انقلاب و مردم به آن دچار شد و حامیانی بالاتر از منافقین و اپوزوسیون خارج‌نشین پیدا نکرد....

وی اضافه کرد: امروز متاسفانه شاهد مواضع یکسان، همنوایی و هم‌صدایی رسانه‌های دوم خردادی و وابسته به شخصیت‌های این جریان با رسانه‌هایی نظیر بی‌بی‌سی، صدای آمریکا، من و تو و ... هستیم که قریب به اتفاق آنها عقبه بهایی و صهیونیستی دارند؛ امروز وضعیت به‌گونه‌ای است که می‌شود گفت مواضع سیاسی آنان در یک سو قرار گرفته و در بسیاری از موارد سوژه‌ها و اهداف مشترکی را دنبال می‌کنند....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]