[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشور

ادارۀ فرمانداری اصفهان

دایرهٴ بخشداری فلاورجان

تاریخ: ۱۲ بهمن ۱۳۲۰

شماره: ۳۲۷

محرمانه - مستقیم

 

ادارۀ محترم فرمانداری اصفهان

با نهایت ادب و احترام معروض می‌دارد: طبق گزارشی که از طرف کدخدای چمگردان رسیده، روز عاشورا شیخ محمود شریعتی ریزی قریب سه هزار نفر جمعیّت ریز را برداشته و به عنوان این‌که چند خانوار از اهالی چمگردان بهائی هستند، به چمگردان حرکت نموده و خیال کشتن اشخاص نام‌برده را داشته و چون اشخاصی که مورد نظر شیخ بوده‌اند قبلاً از چمگردان خارج شده بودند، بعد از فحّاشی زیاد مراجعت نموده است. چون موضوع اهمّیّت داشت، شخصاً برای تحقیقات حرکت و نتیجه را بعداً به عرض می‌رساند.

بخشدار فلاورجان، صدری‌پور، [امضاء]، [مهر: بخشداری فلاورجان]

 

[حاشیه:] محرمانه، آقای معاون؛ بنویسید در بازجویی کاملاً بایستی بی‌طرفانه دقّت و رسیدگی نمایند و گزارش جامع مبنی بر حقیقت موضع بفرستند. [امضاء]، ۱۶ بهمن ۱۳۲۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]