[ترجمه ‌ای از متن انگلیسی]

 

[توضیحات مترجم در داخل کروشه قرار گرفته است]

 

[روزنامه:] استریتز تایمز

[تاریخ:] دوشنبه ۲۳ می ۱۹۸۳ – ۲ خرداد ۱۳۶۲

 

ریگان خواستار توقف کشتار بهائیان شد

واشنگتن، یکشنبه – دیروز مقامات کاخ سفید اظهار داشتند که امشب پرزیدنت ریگان طی اعلامیه ای از نگرانی آمریکا در مورد اعدام بهائیان در ایران یاد کرده از دولت ایران خواهد خواست تا از اعدام طرّاحی شده بهائیان برجسته خودداری کند.

در اعلامیه رئیس جمهوری که دیروز صادر شد چنین آمده است: "من قوّیاٌ از سران کشورهای جهان میخواهم که با من همصدا شده از خمینی و سایر رهبران ایران بخواهند از اجرای احکامی که بر علیه گروهی بیگناه صادر شده خودداری کنند،"

مقامات کاخ سفید اظهار داشتند که از سال ۱۹۷۹ تابحال دولت ایران حد اقلّ ۱۵۰ نفر زن و مرد بهائی را به جوخه آتش و یا طناب دار سپرده است.

 

مشخّص شده

با آنکه تعداد بهائیان ایران کم، و بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار نفر است ، دولت خمینی آنها را بعنوان وابستگان به یک طریقت ملحد اسلامی شناخته است.

بهائیان طبقه روحانی ندارند و معتقد به اصل الهی کلیه ادیان بزرگ ازجمله اسلام میباشند. آنها از خشونت و سیاست های حزبی دوری میکنند و به رفع هرگونه تعصّب نژادی، جنسی، عقیدتی، طبقاتی و ملّی گرائی اعتقاد دارند.

مقامات بهائی در آمریکا اظهار داشتند که این اعلامیه پرزیدنت ریگان، اوّلین اظهار نگرانی کاخ سفید در باره اعدام بهائیان، از هنگام وقوع انقلاب تا بحال میباشد.

این اعلامیه همراه با چندین لایحه از طرف کنگره آمریکا، نگرانی های وزارت خارجه درباره طرز رفتار با اقلیّت ها و نیز اعتراض بهائیان سازمان یافته آمریکاست که تعدادشان به صدهزار نفر میرسد.

نیویورک تایمز