روح‌الله روحانی

در تاریخ ٣٠ تیر ١٣٧٧ در مشهد به دار آویخته شد

 

روح‌الله روحانی سه بار به خاطر اعتقاد به آئین بهائی بازداشت شد. بازداشت اول در سال ۱۳۶۳ بود که یک سال زندانی و دو سال به نجف‌آباد تبعید شد، و سرانجام پس از پرداخت جریمه به او اجازه دادند به خانه‌اش برگردد. دومین بازداشت در سال ١٣٧٣ بود که یک‌شب او را نگاه داشتند و روز بعد آزاد شد. آخرین بازداشت او در روز ٢٩ شهریور ۱۳۷۶ بود، و به اتهام اینکه مسلمانی را بهائی کرده است، زندانی شد.  پس از ده ماه در روز ٣٠ تیر ١٣٧٧ به دار آویخته شد.

 

(این معرفی کوتاه بر مبنای اطلاعاتی که در دسترس ما بوده تهیه شده است. اگر به نکته‌ای برخوردید که دقیق نیست و یا اطلاع مهمی ناگفته مانده است، لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید.)