روح‌الله حصوری

متولد ١٣٢١ در شریف‌آباد، یزد

در تاریخ ١ بهمن ۱۳۶۳ در یزد تیرباران شد

 

روح‌الله حصوری ۴ سال از دوره ابتدائی را در شریف‌آباد به مدرسه رفت و سپس در ضمن کار در تهران در مدرسۀ شبانه به درس خود ادامه داد.  در فناوری برق دیپلم گرفت و در سال ۱۳۵۵ به یزد بازگشت، و در ایستگاه رادیو و تلویزیون آنجا مشغول به کار شد. در سال ۱۳۵۹ پس از شروع انقلاب اسلامی به خاطر اعتقاد به آئین بهائی از کار اخراج شد. در سال ۱۳۵۹ عضو هیئت مساعدین[۱] شد و در سال ۱۳۶۱ به عضویت محفل روحانی محلی[۲] یزد انتخاب شد.

در ۲۶ اردیبهشت ۱۳۶۲ او را بازداشت کردند، اما پس از دو ساعت بازپرسی آزاد شد و به او دستور دادند که صبح فردا بازگردد. روز بعد وقتی دوباره مراجعه کرد، زندانی شد. نخست ۲۵ روز در زندان انفرادی بود و سپس در روز ١٢ آبانماه ۱۳۶۲ به همراه چهار بهائی دیگر به زندان شهربانی منتقل شد. در ١٩ آذر ۱۳۶۲ او را به زندان سپاه یزد منتقل کردند، و در روز ١ بهمن‌ماه ۱۳۶۳ تیرباران شد.

 

 

(این معرفی کوتاه بر مبنای اطلاعاتی که در دسترس ما بوده تهیه شده است. اگر به نکته‌ای برخوردید که دقیق نیست و یا اطلاع مهمی ناگفته مانده است، لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید.)

 

 

 

 

[۱] مساعدین: اعضای هیئت‌های معاونت، افرادی را با عنوان مساعد انتصاب می‌کنند تا آن‌ها را در انجام وظایفشان در سطح محلی کمک کنند. هیئت معاونت: افرادی که با تصمیم هیئت مشاورین قاره‌ای برای دوره‌ای پنج‌ساله انتصاب می‌شوند و در حیطه فعالیتشان که معمولاً شامل نواحی کوچک‌تر در یک کشور است، به تشویق افراد و تحکیم جوامع بهائی می‌کوشند.  معاونین در ارتباط با محافل روحانی محلی نقش مشورتی دارند.

[۲] محفل روحانی محلی: هیئتی متشکل از نه نفر که سالانه با رأی بهائیان بزرگسال در هر شهر یا روستا انتخاب می‌شود و مسئول رسیدگی به امور جاری جامعه بهائی در آن محل است.