[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

کمیته موقّت انقلاب اسلامی

 

شماره: ٣۲۶۰

تاریخ: ۳۰ فروردین ۵۸

 

کمیته مرکزی جمهوری اسلامی شهرستان بیرجند بپیوست عین شکایت چند تن از اهالی قریه لفرفرست[۱] مبنی به تعرض به جان و مال آنها (بدلیل بهائی بودن) توسط عده‌ای فرصت‌طلب ارسال، مقتضی است موضوع از نزدیک بررسی و طبق موازین شرعی و قانونی اقدام و از تکرار این نوع حوادث در آینده جداً جلوگیری گردد.

[یادداشت دستنویسی در وسط صفحه]

و متعرض اقلیتهای مذهبی نشوند.

 

کمیته مرکزی جمهوری اسلامی

از طرف محمدرضا مهدوی کنی

[امضا روی مهر رسمی]

 

[یادداشت دستنویسی در پایین صفحه]

دست‌نویس صحیح است [امضا]

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]

 

 

[۱] [نام صحیح قریه احتمالاً نوفرست است]