[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

 

شماره: ۲۴۹۸ / ۱۰۷/ د

تاریخ: ۲۸ آبان ۱۳۹۱

پیوست: دارد

 

[مهر] از طریق [ناخوانا] چارگون دبیرخانه مرکزی دریافت شد

(فوری- مهم)

 

جناب آقای دکتر [ناخوانا]

سرپرست محترم دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز

با اهدای سلام

احتراماً ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۳۹۸۳ ۹۰ مورخ ۷ آبان ۱۳۹۱ شعبه سوم دیوان عدالت اداری و درخواست آقای پیام ولی و ضمائم آنها به خواسته صدور مجوز اپتومتریست و فک پلمپ خواهشمند است دستور فرمائید ضمن رسیدگی به موضوع و معرفی نماینده [ناخوانا] جهت شرکت در جلسه دادرسی، پاسخ مستدل به همراه اسناد و مدارک لازم ارسال گردد. بدیهی است در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت مقرر و صدور رأی علیه و [ناخوانا] متبوع مسئولیت عدم اقدام بر عهده آن دانشکده بوده و دفتر حقوقی مسئولیتی نخواهد داشت.

دفتر امور حقوقی

جواد [ناخوانا][امضا]

 

[یادداشت دستنویسی در پایین صفحه]

۱- ثبت

۲- ریاست محترم دانشگاه

رونوشت:

دفتر امور حقوقی- [ناخوانا] - (رحمن زاده)

 

[مهر دریافت با شماره و تاریخ]

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمان استان البرز

دبیرخانه مرکزی

٢٨ آبان ۱۳۹۱

شماره: ۲۱۳۴۳۴۷

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]