[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

بسمه تعالی

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

برگ گزارش نهایی

 

شماره: -----

تاریخ: -----

 

صورت جلسه به تاریخ نهم آبان ماه نود و دو

مقارن ساعت ٠٩۵٠ روز جاری در اجرای دستور قاضی محترم کیاسر جناب کاظمی مبنی بر اینکه در حال حاضر و تا اطلاع ثانوی بهائیان حق کاشت زمین را ندارند و می‌بایست جهت کاشت دارای مجوّز از دادگستری استان مازندران و شهرستان ساری باشند و از آن طریق اقدام نمایند که اینجانب ش ماکویی [ناخوانا] به اتفاق استوار رامسری [ناخوانا] سازمانی به روستای ایول به منطقه مرگاو [ناخوانا] عزیمت که آقایان علی پیری- قوام الدین ثابتان – اکبر موفقی – علی احمدی حاضر که به نامبردگان دستور مقام محترم قضائی کیاسر ابلاغ و تفهیم گردیده است که مراتب در حضور حاضران صورت جلسه تنظیم و به امضاء رسیده است%

[امضاء]

استوار رامسری [امضاء]

 

[مهر] فتوکپی / رونوشت برابر اصل است

۵ / ١٣٠١٢١

مدیر دفتر دادگاه عمومی بخش چهاردانگه

 

[مهر] [ناخوانا]

[مهر] [ناخوانا] شد

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]