[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

دادگاه انقلاب اسلامی کاشان

 

تاریخ ۸ آذر ۶۰

شماره ۹۴۲/۱۰

 

بسمه تعالی

دفترخانه اسناد رسمی شماره ۲ کاشان

پاسخ به نامه شماره ۵۱۰۳ - ۴ آذر ۶۰ بدین وسیله اعلام میگردد که کلاً تمام پیروان بهائیت حق معامله املاک خویش را ندارند مگر آنکه با مراجعه به دادگاه انقلاب وضعیتشان مشخص گردیده باشد.

قاضی شرع کاشان

[امضا]

[مهر رسمی]

دادگاه انقلاب اسلامی کاشان

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]