[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

حوزه ریاست قوه قضائیه

 

بسمه تعالی

 

شماره: ۱۰۰/ ۵۵۷۸۳ /۹۰۰۰

تاریخ: ۱۴ دی ۱۳۹۵

پیوست: دارد

 

حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای تقوی فرد (دام عزه العالی)

رئیس کل محترم دادگستری استان مازندران

سلام علیکم

با احترام، نامه شماره ۷۶۹۱۵ مورخ ۵ دی ۱۳۹۵ معاون محترم ارتباطات و پیگیری حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی به انضمام درخواست آقای وحید میرزا گلپور به همراه ضمائم آن جهت بررسی، اقدام مقتضی قانونی و اعلام نتیجه به این مرجع و نماینده محترم به پیوست ارسال می‌گردد. /

محسن محدث

مدیر کل دبیرخانه قوه قضائیه [امضاء]

[مهر رسمی]

حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی

معاونت ارتباطات و پیگیری

شماره: ۸۲۵۸۱

تاریخ ورود: ٢٠ دی ۱۳۹۵

 

رونوشت:

جناب آقای نوری معاون محترم ارتباطات و پیگیری حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی

عطف به نامه شماره فوق جهت استحضار و پیگیری جوابیه از مرجع مربوطه.

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]