[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

مجلس شورای اسلامی – دفتر ارتباطات مردمی

جناب آقای بختیاری

جهت بررسی و پیگیری نامه‌ای ثبتی وحید میرزا گلپور مورخ ۰۵ دی ۱۳۹۵ در حوزه ارتباطات مردمی دفتر آقای لاریجانی ریاست مجلس (جناب آقای نوری) سردفتر آقای بختیاری نامه‌ای ارسال شد به دادگستری نزد معاونت حقوقی و امور مجلس شورای اسلامی و قضائی جناب آقای میرکوهی و از ایشان پیوست بریاست دادگستری کل استان مازندران آقای تقوی فرد و پیوست دیگری بریاست دبیرخانه قوه قضائیه کل کشور جناب آقای محدث و از این ارگان نیز در تاریخ ۱۴ دی ۱۳۹۵ پیوست بجناب آقای تقوی فرد، ریاست کل دادگستری مازندران به جهت پاسخگوئی باین مرجع و پاسخی از ایشان بازگشت به دبیرخانه قوه قضائیه کشور محدث به شرح و پیوست همین نامه توسط جناب تقوی فرد به معاونت سیاسی و امنیتی استانداری جناب آقای یونسی و ثبت آن در استانداری مازندران و پیگیری در ساری باید انجام شود.

 

شرح وقایع اخیر در مورد تبلیغ:

۱- درجه دار نگهبان شورای عالی امنیت ملی.

۲- کارشناس حقوقی دبیرخانه قوه قضائیه.

۳- آشنائی با آقای احتشام و بحث در مورد دیانت بهائی و آشنائی با دو وکیل مبرز که یکی با پسر جناب شاهرودی آشنا و دیگری با برادر سید علی خامنه‌ای صمیمی است.

شماره: ۲۳۷۵۰۰ مجلس شورای اسلامی

یک پاکت از طرف قنبری نمایندگی مردی مغازه‌های ساری به نام ریاست کمیسیون اصل ۹۰ م تاریخ ۰۶ دی ۱۳۹۵ رسید.

١- ۳۹۹۳۲۰۷۰  شماره‌های مجلس شورای اسلامی

۴- ۳۹۹۳۲۰۷۰ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]